Dalintis Facebook'e

  

Mūsų tyrimai

Nevinskaitė, Laima, Tamaševičius, Giedrius. 2019. Ar preskriptyvizmas veikia? Taisomi žodžiai Lietuvos radijo ir TV eteryje 1960–2010. Mokslo studija. Mokslinė redaktorė Loreta Vaicekauskienė. Specialusis „Taikomosios kalbotyros“ numeris (13), 118 p. 

Schoroškaitė, Vilija, Vaicekauskienė, Loreta. 2019. Gal galime sakyti vienas kitam TU? Visuomenės neformalėjimo atspindžiai Danijos ir Lietuvos televizijų serialuose nuo 7 dešimtmečio iki šių dienų. Taikomoji kalbotyra 12, 259–291. 

Vaicekauskienė, Loreta (sud.). 2017. Lietuvių kalbos idealai: kaip keitėsi geriausios kalbos idėja. Vilnius: Naujasis Židinys-Aidai, 316 p.