Radijo ir TV kalbos tekstynas yra viešosios sakytinės kalbos tyrimo instrumentas, skirtas analizuoti, kaip kito viešoji kalba per paskutinius penkis dešimtmečius. Tekstyną sudaro 63 val. radijo ir televizijos laidų ar jų fragmentų išrašų su pažymėtais tyrimui svarbiais kalbos bruožais, laidų žanrais, kalbėtojų tipais.

Tekstyno pavyzdys

 • *BV60: norėtųsi išgirst, drauge drauge Stankiene, kas priklauso
  nuo melžėjos taip norint gr gauti aukštus tokius jau tikrai 
  aukštus primilžius, kaip Jūs kad primelžiat pavyzdžiui ?
 • *HM99: priklauso svarbiausiai išdalyti pašarus palei karvių, nu
  palei karvių piena išmilžius, kiek karvė duod piena, palei tuo ir skirstomi yra miltai ir taip_pat šakniavaisiai; nu ir juos turi atiduot kiekvienai, kiek priklauso . 
 • *HM99: nu ir svarbu melžiant prižiūrėt gerai, neperlaikyt
  ilgai aparatus, nu ir taip_pat žiūrėt ka jos būt laiku sukergtos, kuo karvė greičiau susikerg, tuo ir paskui gauni daugiau ir pieno .
„Žemė nelieka skolinga“, 1975