Dalintis Facebook'e

  

Apie tekstyną

Šis tekstynas yra projekto „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“ empirinio tyrimo instrumentas, skirtas analizuoti, kaip kito viešoji kalba per paskutinius penkis dešimtmečius. Tekstyną sudaro 63 val. radijo ir televizijos laidų ar jų fragmentų išrašų (apie 351,270 žodžių) su pažymėtais tyrimui svarbiais kalbos bruožais, laidų žanrais, kalbėtojų tipais.

Už pagalbą renkant laidas ir leidimą jas naudoti moksliniuose tyrimuose nuoširdžiai dėkojame LRT, LNK, BTV, M1, "Radijo centro" administracijoms, Lietuvos centrinio valstybės archyvo Garso ir videodokumentų skyriaus darbuotojoms, asmeninių įrašų padovanojusiam Giedriui Masalskiui.

Laidų atranka atlikta pagal tris kriterijus:

1. Chronologinis kriterijus. Sąlygiškai išskirti trys sakytinės žiniasklaidos raidos etapai: sovietmečio laikotarpis (1960–1987), pereinamasis laikotarpis (1988–1992) ir dabartinis laikotarpis (1993–2011). Dėl dabartinio laikotarpio laidų įvairovės ir sunkiai prieinamų ankstesnių laikotarpių medžiagos, dabartinio laikotarpio dalis tekstyne yra didžiausia; taip pat pasinaudota proga dabartinį laikotarpį papildyti pačiomis naujausiomis laidomis iš 2011 m.

2. Žanrų ypatumai. Į tekstyną įtrauktos trijų dokumentinių (nevaidybinių) žanrų grupių laidos: pokalbių laidos; dokumentiniai filmai, apybraižos ir žurnalai; informacinės laidos. Tai leidžia tirti monologiškos ir dialogiškos, spontaniškos ir parengtos, profesionalių ir neprofesionalių kalbėtojų kalbos bruožus.

3. Laidų prieinamumas. Atrenkant laidas į tekstyną, susidurta su archyvinių laidų prieinamumo problema. Pavyzdžiui, iš sovietinio laikotarpio daugiau išliko tų laidų ar jų fragmentų, kurios buvo įrašomos į kino juostą (dokumentinių filmų ir apybraižų), o tiesiogiai transliuotų laidų (diktorių skaitomų žinių laidų fragmentų, iš studijos transliuotų laidų) praktiškai nėra išlikusių. Nepavyko rasti ir visų norimų laidų įrašų iš kitų laikotarpių. Tai neišvengiamai ribojo laidų atranką.

Lentelėje matyti televizijos ir radijo laidų pasiskirstymas valandomis pagal laikotarpius ir žanrus:

 
Žanrų grupė Sovietinis laikotarpis
(1960–1987)
Pereinamasis laikotarpis
(1988–1992)
Dabartinis laikotarpis
(1993–2011)
Iš viso
Pokalbių laidos (TV/radijas) 6
(5/1)
5,5
(5,5/0)
18,5
(16/2,5)
30
Dokumentiniai filmai ir apybraižos, žurnalai
(TV/radijas)
9
(7,5/1,5)
4,5
(4,5/0)
7
(7/0)
20,5
Informacinės laidos
(TV/radijas)
6
(1/5)
2
(2/0)
4,5
(2,5/2)
12,5
Iš viso 21
(13,5/7,5)
12
(12/0)
30
(25,5/4,5)
63